Besluiten van b&w

•             Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2019

•             Aanpak vroegsignalering Schulden

•             Tussenrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

•             Plan van Aanpak RES West-Brabant

•             Voortgang stationsvisie

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.