Tijdelijke verkeersmaatregelen Omloop Liesbos

Op 23 juni is de 10e Omloop Liesbos. Het parcours: Liesdreef – Sprundelsebaan – Liesstraat – Liesboslaan – Moerdijkse Postbaan.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers en hulpverleners mogen daarvan wel gebruik maken:

             De Moerdijkse Postbaan, het gedeelte tussen de Hoogstraat en de Liesboslaan/ Steenmansweg op 23 juni van 10.15 tot 13.30 uur;

             Steenmansweg op 23 juni van 10.15 tot 13.30 uur;

             Hoogstraat op 23 juni van 10.15 tot 13.30 uur;

             De Moerdijkse Postbaan, het gedeelte tussen het Bouwluststraatje en de Hoogstraat op 23 juni tussen 10.15 en 15.30 uur;

             Hilsebaan, het gedeelte tussen de Hoge Bremberg en de Moerdijkse Postbaan, op 23 juni van 10.15 tot 15.30 uur.

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

De Omloop Liesbos gaat voor het grootste deel over het grondgebied van Breda. Hiervoor zijn door de gemeente Breda tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.