Verkeermaatregelen Kermis Etten-Leur-Centrum

Van 28 juni tot en met 3 juli is de Kermis in Etten-Leur Centrum. Het college heeft hiervoor de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld vanaf 12.00 uur op 26 juni tot en met 12 uur op 5 juli (of  zoveel eerder als de terreinen obstakelvrij zijn):

 

a.            De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen:

- Raadhuisplein;

- Marktplein;

- Markt, gedeelte Raadhuisplein – kruising Dreef/Stationsstraat;

- Oude Bredaseweg, gedeelte Markt – Anna van Berchemlaan;

- Anna van Berchemlaan, parkeerterrein westzijde grenzend aan het Oderkerkpark (vanaf 25 juni 2019 te 07.00 uur);

- Anna van Berchemlaan, parkeerterrein voorplein Nieuwe Nobelaer (vanaf 25 juni 2019 te 07.00 uur);

- Markthof;

-  toegangsweg Oderkerkpark;

Bevoorrading voor de in bovengenoemd gebied gevestigde bedrijven is mogelijk dagelijks tot 12.00 uur;

 

b.            Het parkeerterrein aan de Frederik van Eedenstraat/Rode Poort is afgesloten, behalve voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen, t.b.v. de verplaatste weekmarkt op 3 juli 2019 van 04.00 tot 15.00 uur;

 

c.            Er geldt een parkeerverbod voor de onder a. en b. genoemde locaties en periodes;

 

d.            Er geldt een stopverbod in de toegangsweg/inrit Stationsstraat – Oderkerkpad – Van Kuijckflat;

 

e.            Het opheffen van éénrichtingsverkeer in de Achtervang;

 

f.             Er geldt een 30-kilometerregime op de Anna van Berchemlaan, gedeelte Oude Bredaseweg – Stationsstraat;

 

g.            Op de Anna van Berchemlaan, ter hoogte van het parkeerterrein grenzend aan het Oderkerkpark, (VOP) wordt het verkeer geregeld door middel van verkeerslichten;

 

h.            Fietsen (snorfietsen) op het  Raadhuisplein, het Marktplein en het overige evenemententerrein is verboden;

 

i.             In de Ridderstraat worden de beweegbare palen neergehaald ten behoeve van de bevoorrading van de aanliggende bedrijven.

 

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn aangegeven met borden.