Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 juni 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • de wijziging van de Gemeenschappelijke Regelingen voor GGD, RBL, RAV, Nazorg en RWB vast te stellen;
  • het voorstel over het project Zonnepark Bollendonkseweg vast te stellen;
  • het voorstel over het actualiseren van de verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers vast te stellen;
  • het voorstel over het onderzoeksonderwerp voor het jaarplan 2020 van de rekenkamercommissie West-Brabant vast te stellen;
  • het voorstel over de aankoop van gronden en bekrachtiging geheimhouding vast te stellen

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 17 juni 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.