Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het oprichten van 4 appartementen, Markt 13
 • Het herbouwen van een woning, Grauwe Polder 192
 • Het verplaatsen en vervangen van 3 bestaande antennes en toevoegen van 3 extra, Markt 62
 • Het plaatsen van een prefab-e-mailtribune bij VV DSE, Olympiade 25

Verleende omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel, Oude Bredaseweg 75
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning, Zwartenbergseweg 23

Verleende vergunning

 • Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning van het horecabedrijf Grand Café The Butler, Markt 8.
 • Het wijzigen van de Drank-en Horecavergunning van het horecabedrijf De Menmoerhoeve, Zundertseweg 66.
 • Drank- en horecavergunning en een horeca-exploitatievergunning voor een horecabedrijf met terras, Bisschopsmolenstraat 34
 • Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning van Gildehuis De Kamer van de St. Cloveniersgilde Etten, Markt 60A
 • Meeerjarenvergunning Kermis centrum van 28 juni 2019 t/m 3 juli 2019 en 26 juni 2020 t/m 1 juli 2020