Vergadering welstandscommissie op 2 juli

Op 2 juli is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 1 juli ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 1 juli 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.