Ontmoeting met de gemeenteraad over jaarrekening en kadernota

Op dinsdagavond 18 juni organiseert de gemeenteraad van Etten-Leur een ontmoeting met alle inwoners over de jaarrekening en de kadernota van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

In de jaarrekening staat wat de gemeente heeft gedaan in 2018. In de kadernota staan de plannen voor 2020. Dit jaar is de kadernota extra belangrijk omdat de gemeente voor financiële uitdagingen staat. In de kadernota staan voorstellen om de financiële positie te verbeteren. De gemeenteraad vergadert op 24 juni over deze voorstellen.

De gemeenteraad wil graag van u horen wat u hiervan vindt. Ook praat de gemeenteraad graag over uw plannen voor 2020 en hoe we elkaar kunnen helpen. Op 11 juni worden de jaarrekening en de kadernota openbaar gemaakt. Dan kunt u op de gemeentelijke website lezen wat de gemeente van plan is. Op 12 juni kunt u de jaarrekening in één oogopslag in deze krant bekijken.

Op 18 juni bent u van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting in de hal van het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 (ingang alleen via Roosendaalseweg). Inloop is vanaf 19 uur, de avond start om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.