Verkeersbesluit formaliseren eenrichtingverkeer toegangen parkeerterrein Van Bergenplein

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 28 mei 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 5 juni 2019