Agenda van de digitale raadsvergadering op 15 juni

Op maandag 15 juni is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare digitale raadsvergadering. Het overleg wordt vanwege de Coronamaatregelen digitaal gehouden. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

De raad luistert

•             Toelichting op de kadernota (NB kan desgewenst gecombineerd worden met de presentatie van de burgerpeiling

•             Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Van Genkstraat 10 (Kompas)

•             Raadsvoorstel proces afbouwen Schoenmakershoek inclusief vaststellen herziene exploitatieopzet

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan.

Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u inspreken over een agendapunt?

Dit kan door een e-mail te sturen aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt dan een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de vergadering. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te e-mailen aan griffie@etten-leur.nl. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 15 juni. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 15 juni 2020 op ‘Raad Luistert’ klikken).