Besluiten van b&w

 

  • Duurzaamheid sportclubs Etten-Leur; realiseren zonnepanelen en LED veldverlichting
  • Onderwijsagenda 2020
  • Uitspraak rechtbank inzake stelconplaten
  • Kaders kloostervelden
  • Bestemmingsplan 'Van Genkstraat 10, het Kompas'
  • Reclamemast A58
  • Evaluatie(s) van project De Harde Leerschool aanbieden aan de raad
  • Precariobelasting terrassen 2020

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.