Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het vernieuwen van de bestaande houten bergingen, Tamboerijn 9-11
 • Het plaatsen van een glazen schuifwand, Burchtplein 36
 • Het vervangen van kozijnen, Wipakker 13
 • Het uitbreiden van bedrijfsruimte, Munnikenheiweg 35
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Peellandhof 70
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning en het verhogen van de bestaande nokhoogte, Beiaard 405
 • Het oprichten van een uitbreiding aan de linker- en achtergevel van de woning, Marijkeplein 2

Verleende omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Melkhuis 2
 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Melkhuis 4
 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Melkhuis 5
 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Melkhuis 6
 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Melkhuis 7
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde en de achterzijde van de woning, Smidsweg 18
 • Het bouwen van 50 woningen, Markiezaathof ongenummerd
 • Het veranderen en gedeeltelijk vergroten van een loods, Kroonstraat 31A

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het verbouwen van de woning, Zundertseweg 34

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets

 • Het wijzigen van de inrichting aan de Zundertseweg 57

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg vanaf perceel Baroniestraat 31 naar Baroniestraat

Rectificatie

Op 27 mei 2020 stond er bij de Verleende Omgevingsvergunning het volgende:

 • Het aanbouwen aan de woning, Schutsgildelaan 10

Het betreft hier enkel een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning en geen verleende omgevingsvergunning.