Jaarstukken 2019

Op 11 juni 2020 bieden we de jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad aan. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. De gemeenteraad behandelt deze jaarstukken op 29 juni 2020. De jaarstukken zijn beschikbaar via de gemeentelijke website op http://financieelportaal.etten-leur.tangelo.nl/