Agenda van de raadsvergaderingen op 22 en 23 juni

Op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare, digitale raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Maandag 22 juni

 • Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Van Genkstraat 10 (Kompas) 
 • Raadsvoorstel Schoenmakershoek Oost - afbouw en exploitatieopzet.  
 • Raadsvoorstel vaststelling Exploitatieopzetten
  - Exploitatieopzet 4 Heemskinderen
  - Exploitatieopzet Kompas
 • Raadsvoorstel vaststellen parkeerverordening 2020
 • Voorstel kaders Kloostervelden
 • Raadsvoorstel Precariobelasting terrassen 2020
 • Raadsvoorstel over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen betreffende het plaatsen van een reclamemast
   

Dinsdag 23 juni

 • Voorstel over de zienswijzen ontwerpbegrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen (inclusief bevindingen rapporteurs over de kaderbieven, ontwerp begrotingen 2021 en jaarrekeningen 2019) inclusief voorstel zienswijze gewijzigde begroting 2020 Werkplein HvWB

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda inzien
Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in de centrale hal in het stadskantoor tot en met maandag 22 juni. Ook kunt u de agenda inzien in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering is te vinden op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 22 juni 2020 op ‘Raad debatteert’ klikken).