Besluiten van b&w

  • Maatschappelijke verslaglegging 2018 - 2019 van Sportfondsen over zwembad De Banakker
  • Jaarrekening 2019
  • Verlenging deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en een doorgaande leerlijn traject 3 (CMK 3) van januari 2021 tot en met december 2024
  • Ontwerp-bestemmingsplan Van ’t Hoffstraat
  • Beantwoording raadsbrief D66
  • Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019
  • Uitgangspunten en aanpak financiële opgave
  • Schoenmakershoek-Oost - afbouw en exploitatieopzet
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.