Besluiten van b&w

 

  • Vaststellen definitief ontwerp "Herstel asfalt Hoge Zijweg"
  • Voor- en vroegschoolse educatie 2019 en 2020
  • Start nieuwbouw Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer
  • Vragen raadsfractie VVD Etten-Leur over terrasbelasting horecagelegenheden en coronasituatie
  • Samenwerkingsovereenkomst met KPN voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de bebouwde kom van Etten-Leur

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.