Besluiten van b&w

  • Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019
  • Verlenging maatregelen ter ondersteuning ondernemers Etten-Leur
  • Onderzoek klimatologische omstandigheden MFA's Etten-Leur


 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.