Collecterooster voor juni 2020

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

In juni zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

 7 juni t/m  13 juni                           vrije periode

14 juni t/m 20 juni                          Maag Lever Darm Stichting

21 juni t/m 27 juni                          Rode Kruis

Kledinginzameling

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2020 in Etten-Leur kleding inzamelen:       

April-mei-juni                                               Fonds Slachtofferhulp

Juli augustus september                            Hartstichting

Oktober november december                  Jantje Beton                                                                    

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).