Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het realiseren van een dakopbouw, Zuidwiek 6
  • Het aanleggen van een waterbassin, Hoge Bremberg 21
  • Het verplaatsen van een dakkapel achterzijde naar voorzijde en het realiseren van een nieuwe dakkapel achterzijde, Laurierhof 32

Verleende omgevingsvergunning

  • het bouw- en woonrijp maken van het plangebied Van Bergenpark, op het perceel kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie D, nummers

1565, 1567, 1691 en 2037 en plaatselijk bekend Kapelstraat ongenummerd

  • het huisvesten van maximaal zes individuele personen op het perceel gelegen, Brederolaan 16
  • het realiseren van een kinderdagverblijf in het bestaande pand, Wilhelminalaan 14

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het veranderen van een woning, Korte Brugstraat 10

Verleende omgevingsvergunning beperkte Milieutoets en maatwerkvoorschriften

  • Het veranderen van de inrichting aan de Penningweg 38