Besluiten van b&w

  • Bestuursopdracht fase 2 Sluitende begroting, herinrichting welzijnswerk
  • Ontwerp aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse verzamelvoorzieningen voor restafval en OPK met GFT-behuizingen.
  • Informatie aan Raad inzake voortgang Integraal Huisvestingsplan
  • Toezichtoordeel huisvesting statushouders
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.