De 60% conceptversie van Omgevingsvisie Etten-Leur

In 2021 krijgen we in Nederland een nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet verplicht alle gemeenten om al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water, samen te voegen in één document: de Omgevingsvisie. In dit document bepaalt de gemeente Etten-Leur de koers voor de komende tien jaar. Met ambities die voor de hele gemeente gelden. Deze ambities vormen de rode draad voor het beleid en de realisatie daarvan. Voor een deel van de omgevingsvisie is het eerste ontwerp nu klaar: ‘de 60% conceptversie omgevingsvisie’. Deze conceptversie gaat vooral over bestaand stedelijk en landelijk gebied, maar is nog niet compleet. Gegevens voor bijvoorbeeld de keuzes van nieuwe woningbouw- en werklocaties en eventuele aanpassingen van het hoofdwegennet ontbreken. Deze gegevens komen later. De gemeente wil dat iedereen kan meedenken. Tot 1 mei 2020 kan daarom iedereen reageren op de 60% conceptversie van de omgevingsvisie. Hebben we alles in beeld of is er iets vergeten? Wat zou u in een volgende versie nog verwerkt willen zien? U leest het document op de website www.etten-leurdoethetgewoon.nl, via de Omgevingswet en dan Omgevingsvisie.