Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Beiaard en instellen venstertijden parkeerverbod Parallelweg

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 6 maart 2020 de bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 11 maart 2020