Besluiten van b&w

 

  • Renovatie kunstgras valdempende ondergrond
  • Plastic waterflesjes vervangen door papieren flesjes
  • Omgevingsvisie 60% conceptversie
  • Beantwoorden raadsvragen verkeersveiligheid en leefbaarheid Rode Poort
  • Aanbesteding Wmo – trapliften
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.