Vergadering welstandscommissie op 24 maart 2020

Op 24 maart 2020 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 23 maart ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 23 maart 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.