Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Slagveld 17’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor het perceel Slagveld 17. De (voormalige) agrarische gronden krijgen een bestemming voor wonen. Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk om een reactie in te dienen. Er liggen ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen. Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen hierover een persoonlijk bericht.

Etten-Leur, 18 maart 2020