Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan voor de locaties Attelakenseweg 10B, Hanekinderstraat 41 en Donkerstraat 33

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de locaties Attelakenseweg 10B, Hanekinderstraat 41 en Donkerstraat 33. Met het bestemmingsplan worden de volgende ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • Attelakenseweg 10B: het bestaande loon- en grondwerkbedrijf wordt uitgebreid zonder nieuwe bouwmogelijkheden toe te staan;
  • Hanekinderstraat 41: binnen de bedrijfsgebouwen van het bestaande agrarische bedrijf wordt de opslag en stalling ten behoeve van een loon- en grondwerkbedrijf toegestaan;
  • Donkerstraat 33: het bestaande loon- en grondwerkbedrijf wordt opgeheven en vervangen door de bestemming wonen.

Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk om een reactie in te dienen. Er liggen ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen. Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen hierover een persoonlijk bericht.

Etten-Leur, 18 maart 2020