Besluiten van b&w

  • Beslissing op bezwaar reserveren tweede parkeerplaats laadpaal Streek
  • Rapportage Burgerpeiling 2019 WaarStaatJeGemeente
  • Voorstel voor het verlenen van een subsidie aan twee energieloketten
  • Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) 2019 naar de zorg over en beheer van de archiefbescheiden van de gemeente Etten-Leur
  • Regionaal waspunt huishoudelijke ondersteuning Wmo 2020
  • Vaststelling regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.