Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Slotlaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 9 maart 2020

bovenstaand verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 25 maart 2020