Besluiten van b&w

  • Beantwoordingsbrief naar aanleiding van raadsvragen van GroenLinks over de Ja/Ja sticker
  • Toezegging aan de gemeenteraad regenboogzebrapad
  • Verkoop kapel Oderkerkpark
  • Pilot binnen overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.