Vergadering welstandscommissie op 10 maart

Op 10 maart 2020 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 9 maart ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 9 maart 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.