Afbouw wijk Schoenmakershoek

Aan de noordoostkant van de wijk Schoenmakershoek ligt ongeveer 3,5 hectare grond braak. De gemeente wil op een deel van de gronden woningen gaan bouwen. U vindt daarover informatie op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen> Bestemmingsplannen > Schoenmakershoek-Oost. Natuurlijk willen we u ook de mogelijkheid geven om hierover met ons in gesprek te gaan. U kunt dan al uw vragen stellen en ideeën met ons delen. Daarom is er op dinsdag 26 maart tussen 19.30 en 21.00 uur in Het Turfschip aan de Schipperstraat 2, een inloopbijeenkomst. Bent u verhinderd? Dan kunt u uw vragen altijd per e-mail stellen (zie informatie op de website).