Besluiten van b&w

Besluiten van b&w

  • Handhaving afvalcontainers
  • Verkeerssituatie Zeedijk
  • Afdoening toezeggingen raadsvoorstel Nieuwe Nobelaer
  • Toezegging behandeling Doelgroepenverordening middeldure huur
  • Reactie op raadsvragen mantelzorgwaardering
  • Afwijkingsvoorstel algemene inkoopvoorwaarden in relatie tot Ondernemersklankbord (OKB)
  • Raadsinformatie toezichtsoordeel huisvesting statushouders
  • Straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om aan een nieuwe weg op het voormalig terrein van de basisschool 't Carillon aan de Triangeldreef 21 de naam Carillonhof toe te kennen. Voordat zij een definitief besluit nemen krijgen inwoners de gelegenheid te vertellen wat ze van dit voornemen vinden.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.