Vergadering welstandscommissie op 26 maart

Op 26 maart is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 25 maart ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 25 maart 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.