Voornemen straatnaamtoekenning

Op het terrein van de voormalige basisschool aan de Triangeldreef komen woningen en een nieuwe weg. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het voornemen om aan deze nieuwe weg de naam Carillonhof toe te kennen. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen >

Triangeldreef 21, het Carillon. Gedurende de termijn van zes weken kunnen mondelinge of

schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

 

Etten-Leur, 20 maart 2019