Verkeersbesluit opheffen voetgangersoversteekplaats aan de Beiaard ter hoogte van de voormalige schoollocatie ‘t Carillon

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 8 maart 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen.

De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 13 maart 2019