Werkzaamheden Concordialaan 25 maart

Van maandag 25 maart tot en met vrijdag 29 maart voert Brabant Water werkzaamheden uit aan het waterleidingnet. Op de Concordialaan, ter hoogte van de kruising met de Van ‘t Hoffstraat, zal maar één rijbaan beschikbaar zijn. De afzetting wordt met verkeerslichten geregeld.