Besluiten van b&w

  • Raadsinformatiebrief stand van zaken rond verkiezingen
  • Beantwoorden raadsvragen Ons Etten-Leur over de evaluatieavond van het Van Bergenplein
  • Beantwoorden raadsvragen Leefbaar Etten-Leur en D66 over groot onderhoud N640
  • Beantwoorden raadsvragen D66 over niet-commerciële evenementen voor jongeren

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.