Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een luifeloverstek, Bisschopsmolenstraat 162
 • Huisvesten 6 personen, Esdoornstraat 15
 • Het plaatsen van een dakkapel achterkant woning, Concordialaan 289
 • Het legaliseren van een atelier voor een periode van tien jaar, Steenmansweg 40
 • Het legaliseren van diverse bouwwerken, Steenmansweg 40
 • Huisvesten 6 personen, Beiaard 6
 • Uitbreiden van een dakopbouw, Spletting 27
 • Inrichten van bestaand magazijn, Oude Kerkstraat 8
 • Het plaatsen van een stand-alone geldkiosk, Anna van Berchemlaan 2
 • Het uitbreiden van de woning, Lichttorenhoofd 55
 • Het plaatsen van een dakkapel, Rozengaard 8
 • Het realiseren van 3 appartementen en een penthouse, Bisschopsmolenstraat 136
 • Het realiseren van 4 appartementen en een penthouse, Bisschopsmolenstraat 140A t/m D

Verleende omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van personen, Spoorlaan 24
 • Het bouwen van een nieuwe garage-berging met overkapping, Bollenstraat 6
 • Het plaatsen van een hekwerk, Patagonweg 27
 • Het legaliseren en veranderen van een bestaande loods, Penningweg 14D
 • Het realiseren van 5 levensloopbestendige appartementen, Stationsstraat 21
 • Het oprichten van een woning, ’s Heeren Vrunten 5
 • Het maken van een uitweg voor een tijdelijke bouwweg, Vossendaal 39
 • Het veranderen van de voorgevel, Markt 87
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Vedelring 181

Wet Milieubeheer 8.41

 • Het veranderen van de inrichting, Penningweg 38
 • Het veranderen van de inrichting, Leerlooierstraat 32

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Het vernieuwen van een bloemenkiosk, Stationsplein 6

Ontwerp-paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied

Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Sprundelsebaan 91 Etten-Leur