Werkzaamheden aan Beiaard beginnen op maandag 11 maart

Vanaf maandag 11 maart is de Beiaard, tussen de rotonde Bisschopsmolenstraat en de rotonde Roosendaalseweg, afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt tijdens de wegwerkzaamheden omgeleid via de Roosendaalseweg en de Bisschopsmolenstraat (en omgekeerd). Het werk duurt naar verwachting drie weken. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meest actuele informatie/kaartje/tijdelijke bushaltes

Op de gemeentelijke website (bij Werk aan de weg en straatafsluitingen > Beiaard) zal doorlopend de meest actuele informatie voor u te vinden zijn, zoals de kaart met omleidingsroutes en gewijzigde bushaltes. De bushaltes, van de lijndienst en de buurtbus, in de Beiaard worden tijdelijk verplaatst naar de rotonde Roosendaalseweg/Beiaard. U kunt dit op de kaart bekijken en inzoomen. De tijdelijke bushaltes zijn de lichtgroene vakken bij de rotonde Roosendaalseweg.

Stopverbod Bisschopsmolenstraat

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid door de Bisschopsmolenstraat. In deze straat geldt een stopverbod. De gemeente gaat in deze uitvoeringsperiode extra aandacht geven aan het naleven van dit stopverbod en handhaven als dit nodig is. Hiermee wordt de doorgang van (bus)verkeer zo min mogelijk gehinderd.