Samentuin Van Gogh op nieuwe locatie

Samentuin Van Gogh is verhuisd. Ze zijn vanaf nu te vinden achter de Lambertuskerk aan de Lambertusstraat. Dankzij de welwillendheid van het kerkbestuur vonden ze deze nieuwe locatie. Wethouder Ger de Weert opende, samen met kinderen van De Vincent, vertegenwoordigers van de werkgroep Samentuin van Wijkbelang Centrum Oost en de H. Mariaparochie officieel de Samentuin. Ze plantten een pruimenboom en onthulden het bord. Deze Samentuin leidt niet alleen tot natuuronderwijs voor kinderen, maar ook tot een ontmoetingsplek voor de buurt en een bijdrage aan armoedebestrijding en duurzaamheid. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!