Vergadering welstandscommissie op 21 maart

Op 21 maart is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat er toehoorders bij de Welstandscommissies aanwezig mogen zijn. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 20 maart ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 20 maart  12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.