Aanmelden voor gratis energiescan

DuurSaam Etten-Leur verzorgt in het kader van de gemeentelijke energiesubsidie een gratis energiescan of warmtescan. De gemeente stelt een bedrag van 100 Euro per adres beschikbaar voor een scan en vervolgens een bedrag van  500 euro voor maatregelen. Het begint met een aanvraag voor een scan. Meer informatie over de energiescan en aanmelden: www.duursaam-etten-leur.nl/energiescan.

DuurSaam Etten-Leur heeft elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur een gratis energiespreekuur. Iedereen kan vrij binnenlopen. Het spreekuur vindt plaats in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. Je kunt je melden bij de receptie. Er zijn deskundigen aanwezig die je helpen met het aanvragen van deze energiescan of met vragen over duurzaamheid en energiebesparing. Het energiespreekuur is voor woningeigenaren en huurders. Je hoeft geen lid van DuurSaam Etten-Leur te zijn. Het gesprek is gratis.