Besluiten van de openbare raadsvergadering ‘de Raad Besluit’

De gemeenteraad heeft op 1 en 6 februari 2023 bij de Raad Besluit diverse besluiten genomen. U vindt de besluitenlijsten op: ris2.ibabs.eu/ettenleur bij Kalender > kies de raad besluit van 1 en/of 6 februari 2023,  klik op de raadsvergadering - Bovenaan (punt 0) leest u het verslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u desgewenst afhalen bij de publieksbalie van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 of opvragen bij griffie@etten-leur.nl