Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta beslissen. Drie links met informatie over die verkiezingen:
www.etten-leur.nl/verkiezingen, www.brabantsedelta.nl/waterschapsverkiezingen en https://verkiezingen.brabant.nl.