Besluiten van B&W van 16 maart

  • Regionale Woondeal
  • Burgerpeiling 2023 en Ondernemerspeiling 2023
  • Toezichtsoordeel huisvesting statushouders
  • Brief voortgang en bijstellen startnotitie herontwikkeling Stationsplein 3 Entree van Etten-Leur
  • Wisseling bestuurder MFA's
  • Invoering flexibel toezicht kinderopvang voor deel van de kinderopvangorganisaties in Etten-Leur
  • Vaststelling subsidies 1 juli t/m 23 december 2021 en 24 december 2021 t/m 30 juni 2022 aan Stichting Nieuwe Nobelaer
  • Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.