Overeenkomst Molenaarsstraat 8, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie M, nummers 2818 en 2819 (gedeeltelijk)). Met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ wordt de agrarische bestemming gedeeltelijk omgezet in een woonbestemming en het agrarisch bouwvlak omgezet in een bij een woning passend bouwvlak. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 23 maart 2023 tot en met 3 mei 2023 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl  > Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Molenaarsstraat 8.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 22 maart 2023