Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 3 februari 2023 het verkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Bruininkhuizen hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Etten-Leur, 22 maart 2023