Besluiten van B&W van 23 maart

  • Afwijken van meervoudig aanbesteden Fakton
  • Principeverzoek bedrijfsuitbreiding Bollendonkseweg 26
  • Verduurzaming industrieterrein Vosdonk; programma Grote Oogst
  • Antwoordbrief aan audit committee inzake diverse vragen op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.