Voornemen om naam ‘Coulissen’ aan het voormalige Nobelaer-terrein toe te kennen

Gemeente Etten-Leur is van plan om aan het voormalige Nobelaer-terrein de naam  ‘Coulissen’ toe te kennen. Deze naam is gekozen op advies van de Heemkundekring. De naam ‘Coulissen’ sluit goed aan bij de historie van het gebied.

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente weten dat belanghebbende het voorgenomen besluit kunnen inzien. Zij kunnen ook reageren op de voorgenomen naamgeving.

 

Wilt u reageren op naam?

De naam die de gemeente van plan is toe te kennen is vastgelegd in een conceptbesluit. Dit conceptbesluit en de bijbehorende informatie liggen tot en met 10 mei 2023 ter inzage in het Stadkantoor. U kunt tot uiterlijk 10 mei 2023 mondeling of schriftelijk reageren op het concept besluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. De gemeente bekijkt alle zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.

 

U kunt uw zienswijze richten aan burgemeester en wethouder van Etten-Leur. Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur of via info@etten-leur.nl. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Sandie Rombouts via telefoonnummer 0765024412.