Agenda van de raadsvergadering ‘de raad debatteert’ op 13 maart

Op maandag 13 maart is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04 ABC van het Oude Raadhuis aan de Markt 1. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden in de Schonckzaal van het Oude Raadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Raadsvoorstel keuze voor de ontsluiting van Hoge Haansberg
  • Raadsvoorstel definitief besluit verklaring van geen bedenkingen verplaatsen intensieve veehouderij naar Zwartenbergseweg 17
  • Raadsvoorstel beschikbaar stellen kredieten voor Haansberg
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Zundertseweg 38
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Zundertseweg 6
  • Bespreken Kaderbrieven 2024 Gemeenschappelijke Regelingen
  • Bespreken programma 2023 en jaarverslag 2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 13 maart. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 13 maart 2023 op ‘Raad Debatteert’).