Besluiten van B&W van 2 maart

 • Reactie brief Leefbaar Etten-Leur over het regionaal beleidsplan politie
 • Oprichten stichting waarborgfonds
 • Anterieure overeenkomst wijzigingsplan Zundertseweg 68
 • Woonrijp maken Van ’t Hoffstraat
 • Beslissing m.e.r.-beoordeling aanmeldnotitie Spoorlaan 19
 • Huisvestingsaanvragen 2023
 • Deelname pilot Voor Elkaar Pas
 • Benoeming leden Participatieraad Sociaal Domein Etten-Leur
 • Beschikbaar stellen middelen aanschaf Boa-auto
 • Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus
 • Beleidsregels brede ondersteuning hersteloperatie toeslagen 2023 Gemeente Etten-Leur
 • Label C verplichting Kantoorpanden
 • Actualisatie Speelplan Sanderbanken
 • Opgave huisvesting statushouders en opvang asielzoekers
 • Aankoop gronden Hoevenseweg
 • Infographic VTH- Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 / IBT rapport klachten en meldingen 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.